Jubilarissen gehuldigd bij Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

Tijdens onze goedbezochte algemene ledenvergadering op dinsdag 20 februari jl. werd onder meer terug- en vooruitgeblikt op de muzikale hoogtepunten die zijn geweest en die gaan komen. Daaronder het concert ‘Tijd voor Muziek, van Pop tot Klassiek’ op 7 april a.s., waaraan maar liefst vijf jonge en zeer getalenteerde musici uit onze regio hun medewerking verlenen. De voorverkoop start op 1 maart. Ook werd stilgestaan bij het feit dat zowel voormalig secretaris George Smits als dirigent Joop Boerstoel het afgelopen jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Verder kon worden gemeld dat het aantal liefhebbers dat zich heeft aangesloten bij de stichting Vrienden van SBOG wederom is toegenomen. Dat is verheugend, want behalve dat het hier om trouwe concertbezoekers gaat, steunen zij de vereniging financieel voor de muzikale opleiding en ontwikkeling van de jeugd en voor de aanschaf van dure instrumenten, zoals een viervoudige set pauken onlangs.

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Aan het eind van de jaarvergadering werden maar liefst vier jubilarissen gehuldigd: Robert Fokkink (25 jaar lid), Jan Thus (40 jaar lid), Berty Maas (60 jaar lid) en Fons Daams (65 jaar lid). Laatstgenoemde is al lid sinds de oprichting van onze vereniging. Het is dan ook voor het eerst er sprake is van een 65-jarig jubileum en dat is uniek, zo liet voorzitter Wim Papperse weten. Hij bedankte de jubilarissen voor al hun inspanningen in de afgelopen jaren - voor en achter de schermen - en in het bijzonder ook voor hun verenigingsgeest en grote betrokkenheid. Daarbij reikte hij de bijbehorende insignes en oorkondes uit van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Jubilaris Tijs Ketelaar (40 jaar lid) kon niet bij de vergadering aanwezig zijn. Hij wordt binnenkort in het zonnetje gezet.